Veiligheid boven alles

...zeker in de bouwsector, en al helemaal binnen ASK Romein. Na een doorlichting binnen ons bedrijf op het vlak van veiligheid stelden we tevens vast dat er nood is aan een verbindende factor, een inspiratiebron die ons dagelijks bijstaat in alles wat met veiligheid te maken heeft of beter gezegd een collega die het voortouw neemt en samen met ons veiligheid op nummer 1 zet. Welkom PAT!

Wie is PAT?

PAT staat voor Prevention, Awareness en Training, drie waarden die gekoppeld zijn aan onze drie kernwaarden: Kennis, Kunde, Kwaliteit.

PAT heeft een eigen identiteit, een eigen DNA met een aantal heel belangrijke kernwaarden. Hij heeft op basis van zijn DNA een duidelijke en duurzame rol binnen onze organisatie.

  • PAT staat tussen onze mensen als alerte collega en inspiratiebron.
  • PAT is proactief, hij neemt het voortouw in bepaalde situaties en hij durft collega’s aan te spreken.
  • PAT is humoristisch, eerlijk, stoer, betrouwbaar, betrokken, toegankelijk en sympathiek.
  • PAT heeft een eigen look en hij is altijd in lijn met alle veiligheidsvoorschriften.

Waar staat PAT voor?

  • Training: Door onze medewerkers terdege op te leiden en te instrueren vergroten wij hun inzichten en kennis op het gebied van veiligheid.
  • Awareness: Medewerkers die kwaliteit leveren, zien wat er in hun werk verkeerd kan gaan of waar problemen kunnen ontstaan. Vervolgens passen zij hun gedrag aan en dit risicobewustzijn geldt zowel voor kwaliteit als voor veiligheid.
  • Prevention: Medewerkers die hun vak verstaan werken veilig. Een intrinsiek gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat incidenten kunnen worden voorkomen.
  • Door mensen steeds meer te trainen op het gebied van veiligheid creëren we awareness en dat leidt tot prevention.

    Veilig werken is incidenten voorkomen! Wanneer alle medewerkers de mogelijke gevaren zien en op zo’n manier kunnen handelen dat er geen incidenten ontstaan, en dit in alle lagen van de organisatie, dan is onze missie geslaagd!

Wat betekent veiligheid binnen ons bedrijf?

Ons bedrijf investeert continu in welzijn op het werk, een ruim begrip dat naast veiligheid evenzeer de bescherming van de gezondheid als het zo klein mogelijk houden van de psychosociale belasting omvat. Het draait voor ons ook rond een goede hygiëne en ergonomie op de werkvloer. Veiligheid gaat met andere woorden niet alleen het dragen van PBM’s en andere veiligheidsitems, maar het bevordert ook een harmonieuze en aangename werksfeer en het algemeen welzijn van éénieder.

We voelen ons hier als bedrijf medeverantwoordelijk voor en we willen bewustzijn creëren om veilig, ethisch, verantwoord en zinvol te werken, met respect voor elkaar en voor het bedrijf zelf.

Waarom? Omdat wij oprecht de ambitie hebben om van elke dag een fijne en veilige dag te maken en omdat we willen dat onze mensen ’s avonds naar huis gaan met een positief en voldaan gevoel. PAT zal ons begeleiden naar die betere veiligheidscultuur. Veiligheid is voor onze ASK Romein-familie geen einddoel op zich, maar het is een way of working, onze tweede natuur.

Maak kennis met PAT in dit filmpje: